Įvairaus skersmens ir formos;
Gaminama termoformavimo būdu;
Spausdiname pageidaujamą vaizdą.