Mus rasite:
Lisiplast

Įmonės kodas: 210036160
PVM kodas: LT100361610
Sąsk. nr.: LT707044060001926616
AB SEB bankas 70440
Sąsk. nr.: LT647300010002207691
AB Swedbank bankas 73000

SERTIFIKATAI

 

sertfikatas_LT

sertifikatas1_LT

 

 

KOKYBĖS IR HIGIENOS POLITIKA

 

PAGRINDINIS KOKYBĖS IR HIGIENOS TIKSLAS – KLIENTAMS PATEIKTI

TIK PUIKIOS KOKYBĖS IR SAUGIUS GAMINIUS

 

PAGRINDINIAI PRINCIPAI –

-     Orientacija į vartotoją;

-     Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėjais;

-     Darbuotojų tobulinimas ir įtraukimas į bendrovės veiklą;

-     Nuolatinis veiklos gerinimas;

-     Sukurti ir tobulinti:

         Kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008

         Higienos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 15593:2008 reikalavimus.

 

 

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

 

PAGRINDINIS APLINKOS APSAUGOS TIKSLAS – ŠVARI APLINKA

NE TIK MUMS , BET IR ATEITIES KARTOMS

 

PAGRINDINIAI PRINCIPAI –

-  Laikytis aplinkosaugos įstatymų ir kitų teisinių reikalavimų, susijusių su aplinkos apsaugos aspektais;

-  Racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius išteklius;

-  Vykdyti taršos prevenciją, tinkamai utilizuoti atliekas;

-  Darbuotojų atsakomybės už švarią aplinką ugdymas;

-  Sukurti ir tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001:2004 reikalavimus.

 

Generalinis direktorius___________________ ROBERTAS  GRAUDINIS

 

2011 m. vasaris 1 d.