ES projektai

 
UAB „Lisiplast“ įgyvendina projektą „UAB „Lisiplast“ investicijos į saulės elektrinę” Nr. 02-011-K-0003, finansuojamą pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.
 
Bendra projekto veiklų išlaidų suma – 286 250,52 Eur, skirtas finansavimas – 139 979,77 Eur (iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų). 
 
Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2022-12-30, projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2025-03-31.
 
Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.
 
Projekto įgyvendinimo metu numatoma įdiegti 420,00 kW galios saulės jėgainę.
 
Projekto veikla – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse.
 
Projekto įgyvendinimo metu UAB „Lisiplast“ įdiegs 420,00 kW galios saulės jėgainę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams gamyboje, kas leis sutaupyti įmonės lėšų, sumažės sąnaudos ir kartu produkcijos savikaina. Saulės elektrinė leis sumažinti iš išorinės energetinės sistemos įsigyjamos elektros energijos kiekį, prisidės prie įmonės pažangesnių žalios krypties tikslų įgyvendinimo, padės sumažinti energijos sąnaudų ir kainų svyravimo riziką. Projekto įgyvendinimas kartu prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, prie oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problemų sprendimo, mažins priklausomybę nuo energijos importo bei didins atsinaujinančių energijos išteklių santykį bendrame energijos vartojimo balanse. Saulės elektrinės įsigijimas, diegimas ir eksploatacija tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo horizontaliojo principo: didinamas atsinaujinančių elektros išteklių vartojimas pramonės įmonėje, remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita, atlikta UAB „Lisiplast“ įmonei, bus investuojama į atsinaujinančių elektros išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimus, kaip energijos taupymo priemonę gamybos veiklai efektyvinti. Taip pat saulės elektrinės diegimas prisideda prie klimato kaitos švelninimo tikslo – mažins CO2 , nes dalį kiekio, kurį pirkdavo iš elektros tinklų, pakeis alternatyvia energija. Saulės elektrinė – atsinaujinančių elektros išteklius  naudojantis gamybos įrengimas, kuris neišskiria jokių dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, neturi neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio viso gyvavimo ciklo metu prisitaikymui prie klimato kaitos tikslo, nedaro jokios neigiamos įtakos žmonėms, gamtai ar turtui, nėra susijęs su atskirų visuomenės grupių poreikių tenkinimu, nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių.
 
Kartu žengiame link neutralios klimatui ir inovatyvios ateities!
 
 


UAB „Lisiplast“ įgyvendina projektą „UAB „Lisiplast“ investicijos į saulės elektrinę” Nr. 02-011-K-0003, finansuojamą pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.   Bendra projekto veiklų išlaidų suma – 286 250,52 Eur, skirtas finansavimas – 139 979,77 Eur (iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų).    Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2022-12-30, projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2025-03-31.   Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.   Projekto įgyvendinimo metu numatoma įdiegti 420,00 kW galios saulės jėgainę.   Projekto veikla – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse.   Projekto įgyvendinimo metu UAB „Lisiplast“ įdiegs 420,00 kW galios saulės jėgainę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams gamyboje, kas leis sutaupyti įmonės lėšų, sumažės sąnaudos ir kartu produkcijos savikaina. Saulės elektrinė leis sumažinti iš išorinės energetinės sistemos įsigyjamos elektros energijos kiekį, prisidės prie įmonės pažangesnių žalios krypties tikslų įgyvendinimo, padės sumažinti energijos sąnaudų ir kainų svyravimo riziką. Projekto įgyvendinimas kartu prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, prie oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problemų sprendimo, mažins priklausomybę nuo energijos importo bei didins atsinaujinančių energijos išteklių santykį bendrame energijos vartojimo balanse. Saulės elektrinės įsigijimas, diegimas ir eksploatacija tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo horizontaliojo principo: didinamas atsinaujinančių elektros išteklių vartojimas pramonės įmonėje, remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita, atlikta UAB „Lisiplast“ įmonei, bus investuojama į atsinaujinančių elektros išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimus, kaip energijos taupymo priemonę gamybos veiklai efektyvinti. Taip pat saulės elektrinės diegimas prisideda prie klimato kaitos švelninimo tikslo – mažins CO2 , nes dalį kiekio, kurį pirkdavo iš elektros tinklų, pakeis alternatyvia energija. Saulės elektrinė – atsinaujinančių elektros išteklius  naudojantis gamybos įrengimas, kuris neišskiria jokių dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, neturi neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio viso gyvavimo ciklo metu prisitaikymui prie klimato kaitos tikslo, nedaro jokios neigiamos įtakos žmonėms, gamtai ar turtui, nėra susijęs su atskirų visuomenės grupių poreikių tenkinimu, nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių.   Kartu žengiame link neutralios klimatui ir inovatyvios ateities!